Yahoo!ニュースにて弊社運営のカイジ・黒沢公式グッズサイトが掲載

フクモトプロダクション、株式会社ハイストーン、株式会社ネットショップ総研の
3社プロジェクトによるEC公式サイトで取材掲載されました。